Sanjing Chemglass

Önüm bilimleri

Önüm bilimleri

 • What Are The Operation Steps Of The Product?

  Önümiň iş ädimleri näme?

  1. Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesiniň maşyn plastinkasynda görkezilen spesifikasiýa laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.2. Ilki bilen 60% çözüjini doldurmaly, soňra tok wilkasyny dakmaly, tok swi açmaly ...
  Koprak oka
 • What Are The Points To Note About The Product?

  Haryt barada näme bellemeli?

  1. Aýna böleklerini aýyranyňyzda ýuwaşlyk bilen almaga we goýmaga üns beriň.2. Interfeýsleri ýumşak mata bilen süpüriň (ýerine salfetka bolup biler), soňra bolsa wakuum ýagyny ýaýyň.(Soň ...
  Koprak oka