Sanjing Chemglass

Biz hakda

Sanjing

Sanjing Chemglass-a hoş geldiňiz

2006-njy ýylda döredilen Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. himiki aýna gurallaryny gözlemek, ösdürmek we öndürmek boýunça ýöriteleşen öndüriji we söwdagär.Esasy önümlere aýna reaktory, süpürilen film bugarýan enjam, aýlanýan bugarýan enjam, gysga ýolly molekulýar distilýasiýa enjamy we himiki aýna turbasy girýär.

Jiangsu welaýatynyň Nantong şäherinde, amatly transport ýoly bilen ýerleşýäris.Şanhaýdan 2 sagat uzaklykda, Şanhaý halkara howa portunyň we Şanhaý deňiz portunyň golaýynda.Müşderilere baryp görmek, howa ýa-da deňiz ugratmak üçin bu has amatly bolar.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

11
11

Aýna gurallaryny öndüriji

Kyrk bäş müň inedördül metr meýdany tutýan, häzirki wagtda üç ýüzden gowrak işgärimiz bar, ýyllyk satuw mukdary ýigrimi million dollardan geçýär we häzirki wagtda önümçiligimiziň elli bäş göterimini dünýä eksport edýär.Hytaýda 150 litr we 200 litr penjekli aýna reaktor öndürip bilýän ýeke-täk önümimiz.Theurduň hemme ýerinde we daşary ýurtlarda ýüzlerçe distribýutor.

Gowy enjamlaşdyrylan desgalarymyz we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ýokary hilli gözegçilik, müşderileriň umumy kanagatlanmasyny kepillendirýär.Mundan başga-da, ISO9001, CE we BV şahadatnamalaryny aldyk.Başga bir tarapdan, bizde 2 dürli harp patenti bar.Hemişe köp zat almaga synanyşýan.

Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyzyň netijesinde ABŞ, Meksika, Aziýa, Koreýa, Singapur we Russiýa, Türkiýe, Germaniýa, Norwegiýa we ş.m. ýaly Demirgazyk Amerikada dünýä derejesinde satuw ulgamyny gazandyk. .

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Sanjing1
1626228156353457

Kärhananyň ruhy
Pragmatizm / Arassalamak / Hyzmatdaşlyk / innowasiýa

1626228156353457

Dolandyryş ideýasy
Hil / fokus / netijelilik / ýeňiş

1626228156353457

Hil syýasaty
Arkaýyn proses / Ajaýyp hil / Pragmatiki stil / Üznüksiz gowulaşmak

1626228156353457

Kärhananyň ruhy
Hil kärhananyň binýadydyr / Peýda gülläp ösmegiň çeşmesidir / Dolandyryş telekeçiligi güýçlendirmegiň ýoludyr

Strategiki Hyzmatdaşlar

Partners08
Partners01
Partners06
Partners04
Partners05
Partners07
Partners02
Partners03

BiziňkiTaryh

Our History

“Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.” döredildi.

Our History

“Nantong Purui Technology Instrument Co., Ltd.” döredildi.

Our History

2 patent şahadatnamasyny aldy

Our History

Daşary söwda işine başlaň

Our History

1. ISO 9001 şahadatnamalary.2. Häzirki wagtda Hytaýda öndürip bilýän ýeke-täk zawod bolan 200L penjekli çäýnek bedenini gözledi we öndürdi

Our History

Russiýadaky sergä goşulyň

Our History

CE şahadatnamalaryny aldy

Our History

1. ualyllyk satuwlar 100 million RMB-dan geçdi.2. ABŞ-daky sergä goşulyň.3. Kanadadaky sergä goşulyň.

BiziňkiZawod

BiziňkiŞahadatnama

Kyrk bäş müň inedördül metr meýdany tutýan, häzirki wagtda üç ýüzden gowrak işgärimiz bar, ýyllyk satuw mukdary ýigrimi million dollardan geçýär we häzirki wagtda önümçiligimiziň elli bäş göterimini dünýä eksport edýär.

  • certification
  • certification1
  • certification2
  • certification3
  • certification5